yerlininjatwitter-head

Yerli.Ninja Kıpırdanıyor

Yaklaşık 20 yıllık yamuk yumuk meslek hayatım süresince başarılı/başarısız pek çok oyun geliştirdim. Son yıllarda fark ettiğim eksikliklerden biri, -Türkiye oyun sektöründe eksikler anlatmakla bitmez- yerli oyunları tanıtacak uygun platformların olmamasıydı. Birkaç yıl öncesine kadar oyununuzun tanıtımını yapmak üzere basın bülteni gönderebileceğiniz yerler sınırlıydı.

Sektöre duyurmak istiyorsanız, haber Webrazzi’ye gönderilir. Onlar da belki yayınlarlar. Yayınlasalar bile hedef kitlesi içerisinde çok az oyuncu olduğu için getirisi olmazdı. Şansınız varsa size destek olacak yatırımcıya ulaşmış olurdunuz.

Read More

Instagram post with Swift

Instagram-SwiftIt’s simple but hard to find the Swift version. Here it is…

 

 

 

 

 

 

 


import Foundation
import UIKit

class InstagramDemo: UIViewController, UIDocumentInteractionControllerDelegate
{
  private var YourImage:UIImage! //Replace with your image
  private var documentController:UIDocumentInteractionController!
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    
    postToInstagram()
  }
  
  func postToInstagram(){
    
    let instagramUrl = NSURL(string: "instagram://app")
    if(UIApplication.sharedApplication().canOpenURL(instagramUrl!)){
     
      //Instagram App avaible
      
      let imageData = UIImageJPEGRepresentation(YourImage, 100)
      let captionString = "Your Caption"
      let writePath = NSTemporaryDirectory().stringByAppendingPathComponent("instagram.igo")
      
      if(!imageData.writeToFile(writePath, atomically: true)){
        //Fail to write. Don't post it
        return
      } else{
        //Safe to post
        
        let fileURL = NSURL(fileURLWithPath: writePath)
        self.documentController = UIDocumentInteractionController(URL: fileURL!)
        self.documentController.delegate = self
        self.documentController.UTI = "com.instagram.exclusivegram"
        self.documentController.annotation = NSDictionary(object: captionString, forKey: "InstagramCaption")
        self.documentController.presentOpenInMenuFromRect(self.view.frame, inView: self.view, animated: true)
      }
    } else {
      //Instagram App NOT avaible...
    }
  }
}